ARCH 498 Graduation project- Breathing Pockets

In the 21st Century, some researchers and academicians come together to improve the quality of human lives on the facility that provides laboratories, experience rooms, offices, auditoriums, multipurpose hall, and meeting points. Approximately thirty academicians and researchers as biologists, physicists,…

ARCH 498 Graduation project- Breathing Pockets

Source

0
(0)

In the 21st Century, some researchers and academicians come together to improve the quality of human lives on the facility that provides laboratories, experience rooms, offices, auditoriums, multipurpose hall, and meeting points. Approximately thirty academicians and researchers as biologists, physicists, chemists, agriculturists are present in the facility. The idea of making green spaces as Breathing Pockets came from the lack of greenery in the surrounding. Breathing Pockets are created by some cutting axes which are the meeting points for people to get together. Besides, dividing the building into two parts aims to get the maximum amount of light and air inside.

21. yüzyılda, bazı araştırmacılar ve akademisyenler; laboratuvarlar, deneyim odaları, ofisler, oditoryumlar, çok amaçlı salon ve buluşma noktaları sağlayan tesiste yaşam kalitesini iyileştirmek için bir araya gelmektedir. Tesiste biyolog, fizikçi, kimyager, ziraatçı gibi yaklaşık otuz akademisyen ve araştırmacı bulunabilmektedir. Nefes Noktaları olarak yeşil alanlar yapma fikri, çevrede yeşil alan eksikliğinden gelmiş olup bu noktalar, insanların bir arada olması için buluşma noktaları haline gelmiştir. Nefes Noktaları, belli kesme aksları tarafından oluşturulmuş. Bu sayede, binayı parçalara bölerek içeriye maksimum miktarda ışık ve hava sağlamak amaçlanmıştır.

0 / 5. 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *