Hur tar vi gemensamt ansvar för barn och ungas psykiska hälsa? Surra alla vid masten!

Seminarium i Psykisk Hälsa-huset 1 juli 2019 Den psykiska ohälsan bland våra barn och unga ökar dramatiskt. Vi har evidensbaserade insatser som vi vet ger konkreta resultat – varför använder vi dem inte? Kan sociala investeringar och utfallskontrakt ”surra de…

Hur tar vi gemensamt ansvar för barn och ungas psykiska hälsa? Surra alla vid masten!

Source

0
(0)

Seminarium i Psykisk Hälsa-huset 1 juli 2019

Den psykiska ohälsan bland våra barn och unga ökar dramatiskt. Vi har evidensbaserade insatser som vi vet ger konkreta resultat – varför använder vi dem inte? Kan sociala investeringar och utfallskontrakt ”surra de ansvariga vid masten” och säkra att det som ska göras verkligen blir gjort?

Barn och unga mår dåligt psykiskt. Det handlar om allt från bristande motståndskraft mot livets besvärligheter och en stressande livssituation till barn och unga med omfattande funktionsnedsättningar och allvarliga psykiska sjukdomar. Vuxenvärlden letar efter orsaker, skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård diskuterar vems ansvaret är. Staten, kommuner och regioner säger alla att det krävs krafttag men varför händer inte mer. I Norrköping görs försök att förbättra hjälpen till placerade barn med ett socialt utfallskontrakt. I många andra delar av landet har pengar avsatts till sociala investeringar men det verkar krävas mer än pengar. Hur skapar vi den pådrivande kraften som får alla aktörer att verkligen göra det som behövs för barnens bästa? Vad ska våra välfärdssystem ansvara för och vad är barn och familjernas ansvar? Med en mix av experter, politiker och tjänstemän diskuterar vi vad som krävs för att gå från ord till handling.

Medverkande:

* Anders Knape, ordförande SKL (Sveriges Kommuner och Landsting)
* Anders W Jonsson, Sjukvårdspolitisk talesperson, förste vice partiordförande, Centerpartiet
* Lars Stjernkvist, Kommunalråd, Norrköping (Socialdemokraterna)
* Susanne Nordling, Landstingsråd, Stockholm (Miljöpartiet)
* Ing-Marie Wieselgren, Psykiater, moderator, Akademiska sjukhuset Uppsala
* Jonas Lundberg, Projektansvarig, Lumell Associates
* Tomas Bokström, Projektledare, RISE
* Fredrik Lindencrona, Rådgivare, Region Stockholm

Mer information: http://psykiskhalsahuset.nu/program/hur-tar-vi-gemensamt-ansvar-for-barn-och-ungas-psykiska-halsa/

0 / 5. 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *