Lynn Channel Dec 07, 2021

More news and updates. BREAKING NEWS!!! � May PRE-CLINICAL na ngayon na nagsasabi na ang LIPID N@N0 PARTICLES na nasa bakulaw ay actually napupunta diretso sa ating puso. Ang puso nagpapapahiwatig ng SP1KE PR0TEINS kya ang katawan natin mismo ang…

0
(0)

More news and updates.
BREAKING NEWS!!!
� May PRE-CLINICAL na ngayon na nagsasabi na ang LIPID N@N0 PARTICLES na nasa bakulaw ay actually napupunta diretso sa ating puso. Ang puso nagpapapahiwatig ng SP1KE PR0TEINS kya ang katawan natin mismo ang umaatake sa sarili nating puso… �
� Ito na ang totoong pandemic!!! Biggest Cancer Catastrophe ever to hit NHS as up to 740,000 potential cases missed!!! �
� Upto 300,000 people facing heart-related illnesses due to “POST-PANDEMIC STRESS DISORDER!!! �
� 120 children hospitalised in Than Hoa, Vietnam. They suspended the use of Pf1zer bakulaw!!!
� Two infants, 2 and 4 months given Pf1zer sh0ts hospitalised for adverse re@ctions to the V@ccine.
�Napakaraming nag resigned ngayon na mga CHIEF FINANCIAL OFFICERS ng mga malalaking kompanya sa buong mundo at mga politiko, bakit kaya? panoorin!!!
� Panoorin mga protest rallies sa ibat ibang parte ng mundo.. Pls share bec. “sharing good things is caring”… thank you. ��♥️

0 / 5. 0