LYRIC VIDEO // GIAM NHUA NGAY THOI – WWF

“GIẢM NHỰA NGAY THÔI” Client // WWF-VIETNAM @VietnamWWF · Tổ chức phi chính phủ (NGO) Creative Leads // Ngoc Tran Agency // Le Bros Production house // Grey Picture Director // Việt Hùng Nguyễn Art director // Lê Hà Editor,…

0
(0)

“GIẢM NHỰA NGAY THÔI”
Client // WWF-VIETNAM @VietnamWWF · Tổ chức phi chính phủ (NGO)
Creative Leads // Ngoc Tran
Agency // Le Bros
Production house // Grey Picture
Director // Việt Hùng Nguyễn
Art director // Lê Hà
Editor, VFX, Color // Trung Hiếu
Music designer // Lê Hoàng Phong

Singer // Lê Hoàng Phong

0 / 5. 0