“Tôi thèm phở Bắc” hành khách đặc biệt của Vietnam Airlines chia sẻ trước khi bay từ Mỹ về Việt Nam

Hành khách đặc biệt của Vietnam Airlines trước khi bay từ Mỹ về Đà Nẵng: “Tôi thèm phở Bắc” #DuongBayThang #VietnamAirlines #SanFranSaiGon

"Tôi thèm phở Bắc" hành khách đặc biệt của Vietnam Airlines chia sẻ trước khi bay từ Mỹ về Việt Nam

Source

0
(0)

Hành khách đặc biệt của Vietnam Airlines trước khi bay từ Mỹ về Đà Nẵng: “Tôi thèm phở Bắc”
#DuongBayThang #VietnamAirlines #SanFranSaiGon

0 / 5. 0