Utveckling pågår inom HR och arbetsgivararbetet

Hej och välkomna tillbaka från semestern och jag hoppas att alla har haft en skön sommar.   Nu har vi en höst framför oss och flera saker som händer på arbetsgivarområdet, HR.   Under våren har vi jobbat intensivt med…

Utveckling pågår inom HR och arbetsgivararbetet

Source

0
(0)

Hej och välkomna tillbaka från semestern och jag hoppas att alla har haft en skön sommar.
 
Nu har vi en höst framför oss och flera saker som händer på arbetsgivarområdet, HR.
 
Under våren har vi jobbat intensivt med vårat system och våra tekniska förutsättningar. Vi har gjort en upphandling och vi håller nu på att implementera flera nya HR-system. Personalsystemet uppdateras, vi har ett helt nytt kompetensförsörjningssystem, ett rekryteringssystem som ska stödja vårt kompetensbaserade rekryteringsarbete. Vi tittar också på hur vi kan rekrytera med hjälp av robotteknik, det får vi återkomma mer om. Vi jobbar också med att implementera ett gemensamt schema och bemanningssystem. Det här är ett jättestort jobb och vi hoppas att detta kommer ge stöd och underlätta för alla oss i verksamheterna, men det tar också en del tid och jag tackar så mycket för det engagemang som finns i verksamheterna för att införa de här systemstöden.
 
Vi har också arbetet under våren med att utveckla våra olika områden; på arbetsmiljösidan förfinar vi och reviderar arbetssätt, förtydligar förutsättningar för både chefer och medarbetare för att vi ska få så bra och hållbara arbetsplatser som vi bara kan få. Där vi kan trivas och tillsammans utföra våra verksamheter på bästa sätt. Vi jobbar också med kompetensförsörjning och hur vi kan jobba med kompetensfrågorna tillsammans, långsiktig och kortsiktigt. Här kommer vi återkomma. När det gäller lönebildning har vi satsat omfattande under våren , både att titta på våra tjänster och befattningar, våra strukturer och hur vi kan få strategisk långsiktig lönebildning i kommunen och där vi också kan ha lönerevisioner som är tydliga och bra för oss som medarbetare och arbetsgivare. Det här hoppas vi att ni kommer märka av i höst och framöver. Vi kommer förbättra, förhoppningsvis, informationen på Ankaret genom ett nytt verktyg för en chef- och medarbetarportal. Där kommer vi kunna kommunicera arbetssätt, information te x utbildning, träffar, verktyg och arbetsmaterial till er på ett helt annat sätt än vad vi kan idag. Till exempel APT-material, vi kommer inom kort komma ut med inbjudan till Likabehandlingsträffar,
Aktualitetsdag, arbetsmiljöutbildningar. Så det hoppas vi också kommer underlätta.
 
För att öka delaktighet och samarbete har vi också tillsammans med våra parter, våra fackliga organisationer, jobbat för att revidera vårt samverkansavtal. Här kommer vi fram till årsskiftet implementera och informera om ett reviderat samverkansavtal och vad det innebär i arbetssätt och samarbeten på våra arbetsplatser, men även tillsammans med våra fackliga samarbetspartner. Avtalet börjar gälla från 1 januari.
 
Slutligen vill jag också informera om att vi utvecklar Anställningsprocessen. Den process som innebär anställning av en medarbetare, administrativa uppgifter under en anställning  och också när vi är i avslut av en anställning. Den här processen tar idag mycket tid från de som arbetar med den. Här ser vi att vi kan automatisera och ta bort manuella moment och underlätta mycket för alla som jobbar med den. Det gör vi genom bl a upphandling ny mjukvarurobotteknik och genom det kan vi automatisera. Det hoppas vi kan stor hjälp för er.
 
Jag ser fram emot att det här kommer kunna vara en god hjälp och gott stöd för alla er i verksamheterna. Själv kommer jag gå vidare till nytt uppdrag i Region Uppsala, så jag får tacka för mig och allt gott samarbete och önska min efterträdare varmt välkommen till Gävle kommun. Jag önskar er alla fortsatt bra arbete tillsammans med arbetsgivarfrågorna.
 
Maria

0 / 5. 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *